onderwerp
  • basiese

Losserskap

Lossing is ʼn bekende gebruik in die Ou Testament. Dit is bedoel om te verseker dat mense en besittings (soos land) in ʼn mense se eie familie bly.

Lossing deur die familie

As iemand homself as ʼn slaaf moes verkoop om sy skuld af te betaal, kon hy deur ʼn familielid gelos word. As iemand sy land of sy huis moes verkoop, kon daardie eiendom ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).