onderwerp
  • basiese

Rou

Wanneer iemand te sterwe gekom het, was daar ʼn verskeidenheid rituele wat mense die geleentheid gebied het om te rou.

Rouklere

As ʼn teken van rou, het mense hulle klere geskeur, sand of as op hul koppe gestrooi en kaalvoet geloop.
Soms is spesiale rouklere gedra, ʼn soort sak wat uit growwe materiaal gemaak is, of roubeklaers het ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).