onderwerp
  • basiese

Besnydenis buite die Bybel

Besnydenis word nie net in die Bybel aangetref nie. Die gebruik was ook algemeen onder die nasies rondom Israel.

Besnydenis onder omringende volke

Daar was ander nasies in die Ou Nabye Ooste wat besnydenis beoefen het:

  • die Ammoniete;
  • die Edomiete (tot die tweede eeu v.C.);
  • die ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).