onderwerp
  • basiese

Erfporsie

Ná die dood van ʼn pa, het seuns sy besittings as erfporsie ontvang. Die oudste seun het ʼn dubbele deel ontvang, sy eersgeboortereg. Mense kon tydens hulle leeftyd ʼn testament saamstel om uiteen te sit hoe hulle besittings verdeel moes word.

Binne die familie

In beginsel het dogters nie ʼn erfdeel ontvang nie, maar hulle het ʼn ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).