onderwerp
  • basiese

Bruidskat

Wanneer ʼn vrou in die huwelik uitgegee is, moes die (familie van die) man ʼn bruidskat of bruidsprys betaal.

Bruidskat as vergoeding

Die bruidskat is bedoel as vergoeding vir die jong meisie se ouers. Hulle het immers die dienste van hulle dogter verloor. Die bruidskat kon in geld of geskenke betaal word. Maar dit kon ook ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).