onderwerp
  • basiese

Blindheid

Daar is verskeie verhale oor blindheid in die Bybel. Daar bestaan ook wette vir die beskerming van blinde mense, soos in Levitikus 19:14. Maar blindheid is ook as ʼn gebrek beskou, en blinde mense is daarom nie toegelaat om priesters (Levitikus 21:18) te word nie.

Beskerming

Blinde mense word dikwels in dieselfde kategorie ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).