Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
18

Die val van Babilon

181Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel uit sien afkom. Hy het groot gesag gehad, en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. 2Hy het met 'n sterk stem uitgeroep:

“Geval, geval het die grote Babilon.

Dit het die blyplek

van die bose geeste geword, die skuilplek van alle onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere,

3omdat al die nasies

van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het.

Die konings van die aarde

het onsedelik met haar verkeer,

en die sakemanne van die aarde het ryk geword

uit haar grenselose weelde.”

4Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê:

“Gaan uit haar uit, my volk,

sodat julle nie aan haar sondes deel kry

en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

5Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop,

en God het haar ongeregtighede onthou.

6Behandel haar

soos sy julle behandel het, en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het.

In die beker waarin sy vir julle ingeskink het,

moet julle vir haar

twee keer soveel inskink.

7In die mate waarin sy gepronk

en in wellus gelewe het,

in dié mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen.

Sy sê by haarself:

‘Ek sit as koningin op my troon.

Ek is nie weduwee nie, en treur sal ek nooit nie.’

8Daarom sal al die plae haar op een dag tref:

pes, droefheid en hongersnood.

Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.”

Die konings huil oor haar val

9Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe en hulle daarin verlustig het, sal huil en te kere gaan oor haar wanneer hulle die rook sien soos sy verbrand word. 10Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word, en sal sê:

“Hoe vreeslik, hoe vreeslik!

Die groot stad, Babilon, die sterk stad!

In een oomblik het die oordeel oor jou gekom!”

Die sakemanne huil oor haar val

11Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie: 12goue goed en silwergoed, edelstene en pêrels, fyn pers klere en helderrooi syklere, allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van ivoor en allerhande dinge van duur hout, van koper, van yster en van marmer, 13kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waens en slawe en selfs die lewens van mense.

14Daar sal gesê word:

“Hierdie produkte

wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen.

Al die weelde en skittering

is nou vir jou verlore

en sal nêrens en nooit meer gevind word nie.”

15Die sakemanne wat met hierdie goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm 16en sê:

“Hoe vreeslik, hoe vreeslik!

Die groot stad, uitgedos in fyn klere, pers en helderrooi,

en opgetooi met goud, edelstene en pêrels!

17In een oomblik is soveel rykdom verwoes!”

Die seemanne huil oor haar val

Al die skeepskapteins en almal wat êrens heen vaar, die matrose en almal wat van die see lewe, het ver weg gestaan 18en het geskreeu toe hulle die rook sien soos sy verbrand word. Hulle het gesê: “Watter stad kon met dié groot stad vergelyk word?”

19Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskreeu. Hulle het gehuil en gekerm en gesê:

“Hoe vreeslik, hoe vreeslik!

Die groot stad!

Almal wat skepe op see het,

het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes!”

20Verheug jou daaroor, hemel, en julle, gelowiges, apostels en profete!

God het die oordeel

waarmee sy julle getref het, oor haar voltrek.

Die stad se val is permanent

21Toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meulsteen, gevat en dit in die see gegooi en gesê:

“So, met geweld, sal Babilon,

die groot stad,

neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie.

22Die musiek van siterspelers

en sangers,

van fluitspelers en trompetblasers sal nooit weer in jou gehoor word nie.

Geen ambagsman

van watter ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word nie.

Die gedreun van 'n meul sal nooit weer in jou gehoor word nie.

23Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie.

Die stemme van bruid

en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie.

Jou sakemanne was die heersers van die aarde,

en deur jou bedrog

is al die nasies mislei.”

24Babilon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is.

19

Vreugde in die hemel

191Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep:

“Prys die Here!

Die oorwinning, die heerlikheid

en die mag behoort aan ons God!

2Regverdig en reg is sy oordele,

want Hy het die oordeel voltrek

oor die sedelose vrou

wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het.

Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek.”

3Verder het hulle uitgeroep:

“Prys die Here!

Haar rook styg tot in alle ewigheid op.”

4Die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê:

“Amen! Prys die Here!”

Die bruilof van die Lam

5Toe het daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het:

“Loof ons God, al sy dienaars,

dié wat Hom vrees, klein en groot!”

6Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep:

“Prys die Here!

Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning.

7Laat ons bly wees en juig

en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek,

en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.

8God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.”

Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.

9Toe sê die engel vir my: “Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is.”

Verder sê hy vir my: “Dit is die woorde van God, en hulle is waar.”

10Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid.

“Pas op, moenie!” sê hy toe vir my. “Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die profesie gegee het.”

Die Ruiter op die wit perd

11Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die Betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog. 12Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n Naam op Hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net Hy self. 13Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.”

14Die leërs in die hemel het op wit perde agter Hom aan gery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. 15Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en Hy sal hulle met 'n ystersepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn, die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. 16Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n Naam geskrywe: “Die Koning van die konings en die Here van die heersers.”

17Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls, wat hoog in die lug vlieg, gesê: “Kom, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak! 18Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense: vryes en slawe, klein en groot.”

19Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leërs bymekaargekom het om oorlog te maak teen die Ruiter op die wit perd en teen sy leër. 20Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die vals profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swael brand. 21Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die Ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis.

20

Die Satan word vir duisend jaar vasgebind

201Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. 2Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir duisend jaar vasgebind. 3Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die duisend jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word.

4Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus duisend jaar lank geregeer. 5Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die duisend jaar om was nie.

6Geseënd en heilig is dié wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom die duisend jaar lank regeer.

Die Satan word oorwin

7Wanneer die duisend jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. 8Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei, en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see.

9Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laer van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel af gekom en hulle verteer. 10Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swael gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

Die laaste oordeel

11Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. 12Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. 13Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. 14Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. 15As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi.

Hierdie webwerf word aan jou gebring deur die Bybelgenootskap van Suid Afrika. Deur BibleSA te gebruik, stem jy in tot ons Privaatheidsbeleid en Bepalings en Voorwaardes.[Verberg boodskap]