Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
40

Here, red my tog!

401Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm.

2Ek het gesmag na die hulp van die Here.

Hy het na my toe afgebuig

en my hulpgeroep gehoor.

3Hy het my uitgetrek uit die put van die dood,

uit die slymerige modder,

my op 'n rots laat staan

en my weer op vaste grond laat loop.

4Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê,

'n loflied vir ons God.

Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring,

hulle sal op die Here vertrou!

5Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel

en hom nie wend tot duister magte

en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie.

6Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen;

U dink altyd aan ons;

daar is niemand soos U nie.

Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat,

maar dit is te veel om op te noem.

7Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie,

nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie;

U wil gehoorsaamheid hê.

8Daarom het ek gesê: “Hier het ek gekom

soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is.

9Om u wil te doen, my God, is my een begeerte,

u woord is my hele lewe.”

10Met blydskap het ek aan die gemeente vertel

U het my verlos.

Ek het nie stilgebly nie,

Here, U weet dit!

11Dat U verlos, het ek nie vir myself gehou nie,

ek het gepraat oor u trou en u hulp.

Oor u goedheid en u trou het ek in die gemeente nie stilgebly nie.

12Moet my tog nie uitsluit van u ontferming nie, Here,

laat u liefde en trou my voortdurend bewaak,

13want ramp op ramp het my oorval,

my ongeregtighede het my ingehaal;

ek weet nie meer waarheen nie.

Hulle is meer as die hare op my kop;

ek is moedeloos.

14Here, red my tog asseblief!

Here, kom my tog gou te hulp!

15Laat dié wat my lewe wil neem, self in die ellende beland,

teleurgestel in hulle verwagting;

laat dié wat graag my ondergang wil sien,

op die vlug slaan en beskaamd staan.

16Laat dié wat my spot,

verbysterd staan omdat hulle self in die ellende beland het.

17Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees oor U,

laat dié wat op u hulp staatmaak,

altyddeur sê: “Die Here is groot!”

18Ek is hulpeloos en arm,

maar die Here dink aan my.

U is my hulp en my redder;

my God, moet tog nie talm nie!