Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
33

Die Here sorg

331Jubel in die Here, regverdiges,

sing 'n loflied, opregtes!

2Loof die Here met die lier,

speel vir Hom op die harp!

3Sing vir Hom 'n nuwe lied,

speel met volle oorgawe, jubel dit uit!

4Wat die Here sê, gebeur,

alles wat Hy doen, staan vas.

5Hy het geregtigheid en reg lief,

die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde.

6Deur die woord van die Here is die hemele gemaak,

deur sy bevel al die hemelliggame.

7Hy het die seewater laat saamkom soos in 'n dam,

die groot waters op een plek opgegaar.

8Die hele aarde moet die Here vrees,

al die bewoners van die wêreld moet vir Hom ontsag hê,

9want Hy het gepraat en dit was so,

Hy het beveel en dit was daar.

10Die Here verydel die planne van die nasies,

Hy laat hulle besluite op niks uitloop.

11Maar die planne van die Here staan vir altyd vas,

sy besluite van geslag tot geslag.

12Dit gaan goed met die nasie wie se God die Here is,

met die volk wat Hy vir Hom as sy eie gekies het.

13Die Here kyk uit die hemel

en sien al die mense.

14Van die plek waar Hy as koning sit,

sien Hy almal wat onder op die aarde woon.

15Dit is Hy wat hulle verstand gevorm het,

wat al hulle werk deurgrond.

16Dit is nie deur 'n groot leër dat 'n koning wen nie,

en nie deur groot krag dat 'n held behoue uitkom nie.

17Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee

en dat sy groot krag redding bring nie.

18Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer,

vir dié wat op sy mag vertrou

19om hulle van die dood te red

en hulle in die lewe te hou in hongersnood.

20Ons vertrou op die Here:

Hy is ons hulp en ons beskermer.

21Ja, in Hom is ons hart bly,

op sy heilige Naam vertrou ons.

22Hou u liefde oor ons, Here,

want ons stel ons vertroue in U.