Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
31

My tye is in u hand

311Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2By U, Here, skuil ek.

Laat my tog nooit teleurgestel staan nie!

Bevry my, want U is getrou.

3Luister na my, red my tog gou.

Wees vir my 'n rots om na toe te vlug,

'n bergvesting om my te red.

4Ja, U is my rots en my bergvesting,

ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei.

5Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het,

want U is my toevlug.

6In u hande gee ek my lewe oor,

want, Here, troue God, U het my vrygemaak.

7Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode;

my vertroue stel ek in die Here.

8Ek wil jubel en juig oor u troue liefde:

U was nie onverskillig teenoor my ellende nie;

U het die bedreiging van my lewe raakgesien

9en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie;

U het my 'n veilige staanplek gegee.

10Wees my genadig, Here, want ek is in die nood;

van verdriet het my oë swak geword,

ja, alles in my.

11My lewe vergaan van kommer

en my jare van swaarkry;

deur my ellende word my krag geknak

en teer my liggaam uit.

12Ek is die spot van al my teëstanders,

veral van my bure,

'n verskrikking vir al my bekendes.

Dié wat my op straat sien, vlug vir my.

13Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is,

ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan.

14Ek hoor dreigemente van baie;

dit dreig van alle kante af.

Baie span teen my saam

en smee planne om my lewe te neem.

15Maar ek vertrou op U, Here,

ek sê: U is my God.

16My tye is in u hand.

Red my uit die hande van my vyande en vervolgers!

17Verskyn tog tot my redding,

red my deur u onfeilbare liefde.

18Here, laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek U aanroep nie.

Laat die goddelose teleurgestel staan in hulle verwagting,

laat hulle die stilte van die doderyk ingaan.

19Bring die leuenaars tot swye,

dié wat vol is van hulleself en in hoogmoed en veragting teen die regverdige praat.

20Hoe groot is u goedheid:

dit is altyd daar vir dié wat U dien,

U bewys dit voor die oë van die mense aan dié wat by U skuil.

21Deur u teenwoordigheid beskerm U hulle teen die sameswering van mense.

U steek hulle weg vir dié wat vir hulle beskuldig.

22Aan die Here kom die lof toe,

want Hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleër was.

23Ek het in my angs gedink:

Dit is klaar met my, selfs U het my verwerp.

Tog, U het geluister na my gesmeek

toe ek na U om hulp geroep het.

24Betuig julle liefde vir Hom,

julle almal wat die guns van die Here geniet.

Die Here beskerm dié wat aan Hom getrou is,

maar dié wat teen Hom opstandig is,

straf Hy swaar.

25Wees dus sterk en hou goeie moed,

julle almal wat julle vertroue in die Here stel.