Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
21

Die koning vertrou op die Here

211Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2Here, dit is oor die openbaring van u mag

dat die koning so bly is,

dit is oor die oorwinning wat U hom gegee het,

dat hy so jubel en juig.

3Die wens van sy hart het U vervul.

Wat hy gevra het, het U hom nie geweier nie. Sela

4U skenk hom voorspoed en geluk,

U plaas 'n goue kroon op sy kop.

5Lewe het hy van U gevra;

U het hom dit gegee – 'n lang, lang lewe.

6Omdat U uitkoms gegee het, is hy hoog in aansien,

met roem en eer het U hom oorlaai.

7U maak hom altyd voorspoedig,

U skenk hom oorvloedige blydskap deur u nabyheid.

8Die koning vertrou op die Here

en deur die trou van die Allerhoogste struikel hy nie.

9U hand sal al u vyande vind,

u regterhand sal u haters tref.

10Wanneer U verskyn, Here,

sal U hulle verteer soos in 'n oond.

In u toorn sal U hulle vernietig,

en die vuur sal hulle verteer.

11U sal hulle kinders van die aarde af verdelg

en die mensheid verlos van hulle nageslag.

12As hulle kwaad teen U beraam,

bose planne uitdink,

sal hulle niks uitrig nie.

13Wanneer U met die boog na hulle mik,

slaan hulle op die vlug.

14Laat u mag seëvier, Here,

dan sal ons u krag besing en daaroor roem.