Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
146

Prys die Here!

1461Prys die Here!

Ek wil die Here prys.

2Ek wil die Here prys so lank ek lewe,

ek wil die lof van my God besing so lank ek daar is.

3Moenie op magtiges vertrou nie,

nie op 'n mens nie;

hy kan jou nie red nie.

4Sy asem verlaat hom, hy word weer grond

en sy planne is daarmee heen.

5Dit gaan goed met die mens

wat sy hulp van die God van Jakob ontvang,

die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God.

6Die Here het die hemel en die aarde gemaak,

die see en alles daarin.

Hy bly vir altyd getrou,

7Hy laat reg geskied aan verdruktes

en gee brood aan dié wat honger ly.

Die Here bevry die gevangenes,

8die Here laat blindes sien,

Hy ondersteun dié wat bedruk is.

Die Here het die regverdiges lief.

9Hy beskerm vreemdelinge

en help weeskinders en weduwees,

maar Hy versper die pad vir die goddeloses.

10Die Here regeer vir altyd.

Sion, jou God regeer van geslag tot geslag.

Prys die Here!

147

Ons Here is groot en magtig

1471Prys die Here!

Dit is goed om tot lof van ons God te sing,

dit is 'n genot om die loflied te sing wat Hom toekom.

2Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou,

wat die verstrooides van Israel bymekaarbring.

3Hy genees die gebrokenes van hart

en verbind hulle wonde.

4Hy besluit oor die getal van die sterre

en gee elkeen 'n naam.

5Ons Here is groot en magtig,

sy kennis is onbegrens.

6Die Here laat die hulpeloses weer opstaan,

maar die goddeloses verneder Hy tot in die grond.

7Sing vir die Here 'n danklied,

sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier.

8Hy oordek die hemel met wolke,

Hy voorsien reën vir die aarde

en laat gras op die bergland uitspruit.

9Hy gee aan die diere hulle weiding

en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu.

10Die Here het niks aan die krag van 'n perd

of die liggaamskrag van 'n soldaat nie,

11maar Hy stel prys op dié wat Hom dien,

dié wat hulle hoop vestig op sy trou.

12Loof die Here, Jerusalem,

prys jou God, Sion!

13Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak,

jou inwoners geseën,

14Hy het in jou grondgebied vrede gegee,

jou met die beste graan gevoed.

15As Hy die aarde 'n bevel gee,

word dit vinnig uitgevoer.

16Hy gee sneeu so wit soos wol,

Hy strooi ryp uit soos as,

17Hy laat dit haelstene reën.

Wie is bestand teen die koue wat Hy stuur?

18Maar op sy bevel smelt alles weer;

as Hy die warm wind laat waai, dan loop die waters.

19Hy maak sy woord aan Jakob bekend,

sy voorskrifte en bepalings aan Israel.

20Dit het Hy vir geeneen van die ander nasies gedoen nie;

hulle ken sy bepalings nie.

Prys die Here!

148

Sy Naam alleen is hoog verhewe

1481Prys die Here!

Prys die Here vanuit die hemele,

prys Hom in die hoë hemel!

2Prys Hom, alle engele,

prys Hom, alle hemelwesens!

3Prys Hom, son en maan,

prys Hom, alle sterre!

4Prys Hom, hoogste hemele,

en waters in die hoë hemelruim!

5Laat hulle die Naam van die Here prys,

want Hy het beveel en hulle is geskep;

6Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee,

vir hulle 'n orde neergelê waarbuite hulle nie kan beweeg nie.

7Prys die Here van die aarde af,

seediere en al die oseane,

8weerlig en hael, sneeu en miswolke,

stormwind wat sy opdrag gehoorsaam,

9berge, al die heuwels,

vrugtebome, al die seders,

10wilde diere, al die vee,

al wat kruip of vlieg,

11konings van die aarde, alle volke,

vorste, alle regeerders van die aarde,

12jong manne en meisies,

grysaards saam met seuns!

13Laat hulle die Naam van die Here prys,

want sý Naam alleen is hoog verhewe,

sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel.

14Hy het aan sy volk mag gegee.

Dit is die roem van al sy troue dienaars,

die Israeliete, die volk naby wie Hy is.

Prys die Here!