Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
141

Sit 'n wag voor my mond, Here!

1411'n Psalm van Dawid.

Ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe,

luister tog na my, ek roep na U.

2Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer,

die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand.

3Sit 'n wag voor my mond, Here,

hou tog wag oor wat ek sê.

4Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge,

dat ek nie in sonde verval

saam met manne wat onreg doen nie,

en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie.

5'n Regverdige kan my in liefde slaan en teregwys,

maar van die goddeloses sal ek nie eens gasvryheid aanvaar nie,

want my gebede is gedurig teen hulle boosheid gerig.

6As hulle leiers van 'n krans afgegooi word,

sal hulle my hoor sê: “Goed so!”

7Soos 'n land vol kluite lê as die ploeër dit oopbreek,

so sal hulle bene versprei lê by die bek van die doderyk.

8Op U, Here my God aan wie ek behoort, is my oë gerig,

by U skuil ek, moenie dat my lewe wegkwyn nie.

9Beskerm my teen die strik wat hulle vir my gestel het,

teen die valstrikke van dié wat onreg doen.

10Laat die goddeloses gevang word in hulle eie nette,

maar laat my ongedeerd verbykom.