Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
130

Ek wag op die Here

1301'n Pelgrimslied.

Uit die dieptes roep ek na U, Here,

2luister tog na my, Here,

hoor tog my hulpgeroep.

3As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here,

wie sou dan nog bestaan?

4Maar by U ís daar vergifnis:

daarom word U steeds gedien.

5Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom,

ek wag op die vervulling van sy woord.

6Ek wag op die Here

meer as wat die wagte op die môre wag,

wagte op die môre.

7Wag op die Here, Israel,

want by die Here is daar troue liefde,

by Hom is die verlossing seker.

8Hy alleen sal Israel verlos

van al sy sondes.