Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
18

181Die selfsugtige mens lewe net vir homself,

hy verwerp alle oorlegpleging.

2Die dwaas stel nie belang in insig nie,

hy wil net sy eie opinie bekend maak.

3Waar daar goddeloosheid kom, kom daar krenkende optrede,

en saam met die belediging kom die skande.

4Die woorde van 'n mens kan diep waters wees,

'n bruisende stroom, 'n bron van wysheid.

5Dit is nie goed om partydig te wees vir die skuldige

en om die onskuldige sy reg te ontsê nie.

6'n Dwaas praat hom in 'n rusie in,

hy soek slae met wat hy sê.

7'n Dwaas se mond is sy ondergang,

sy eie woorde is 'n dodelike strik.

8Skinderstories word gretig verslind;

mense sluk dit so maklik.

9Een wat nalatig is met sy werk

en een wat alles afbreek, is tweelingbroers.

10Die Naam van die Here is 'n sterk vesting;

die regverdige vind daar skuiling.

11Die ryk man sien sy besittings as sy vestingstad,

as 'n hoë muur wat hom beskerm.

12Op selfverheffing volg ineenstorting,

op nederigheid eer.

13Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het,

is dwaas en kom in die skande.

14Moed laat 'n mens sy lyding dra;

as hy moed verloor het, kan niemand hom dit weer gee nie.

15'n Mens met insig doen kennis op;

wyse mense hou hulle ore oop vir kennis.

16'n Geskenk maak vir 'n mens die pad oop

en gee hom toegang tot mense met mag.

17Iemand wat in 'n regsaak eerste praat, is altyd onskuldig,

maar dan kom iemand anders en ondervra hom.

18Deur 'n beslissing van die Here te vra, kan rusies besleg

en sterk mense uitmekaar gemaak word.

19'n Veronregte broer is ontoegankliker as 'n vestingstad;

rusie is soos die sluitbalk van 'n fort.

20Deur die regte woorde te gebruik, kan 'n mens sy honger stil,

hy kan genoeg kry om te eet deur wat hy sê.

21Die tong het mag oor dood en lewe;

dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra.

22Wie 'n vrou kry, vind geluk

en geniet die goedheid van die Here.

23'n Arm mens pleit,

'n ryke antwoord skerp.

24Maats kan jou breek,

maar daar kan ook 'n vriend wees

wat nader is as 'n broer.