Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
16

161'n Mens kan sy voornemens hê,

maar die laaste woord daaroor kom van die Here af.

2In sy eie oë is alles wat 'n mens doen, reg,

maar die Here ondersoek die gesindheid.

3Laat wat jy doen, aan die Here oor,

dan sal jou voornemens geluk.

4Die Here het alles gemaak met 'n doel,

ook die goddelose vir die dag van straf.

5Die Here het 'n afsku van 'n verwaande mens;

dit staan vas: so 'n mens sal nie ongestraf bly nie.

6Liefde en trou bring versoening

waar daar verkeerd gehandel is;

kwaad word vermy deur die Here te dien.

7As die Here tevrede is met 'n mens se lewe,

laat Hy selfs so 'n mens se vyande in vrede met hom lewe.

8Liewer min hê en reg lewe

as baie inkomste hê deur onreg.

9'n Mens beplan sy pad,

maar die Here bepaal hoe hy loop.

10As die koning praat, is dit met Goddelike gesag;

as hy uitspraak lewer, maak hy nie fout nie.

11Die norme vir die regspraak kom van die Here af;

Hy bepaal die maatstawwe.

12Konings het 'n afsku van verkeerde dade,

want 'n troon word deur regverdigheid bestendig.

13Eerlike mense geniet die koning se goedgesindheid;

hy hou van mense wat die waarheid praat.

14Die woede van die koning dra die boodskap van die dood;

'n wyse mens bring dié woede tot bedaring.

15As die koning vriendelik is, is jy seker van jou lewe;

sy goedgesindheid is soos 'n wolk wat lentereëns bring.

16Probeer liewer wysheid bekom as goud,

liewer insig as silwer.

17Opregte mense vermy die kwaad op hulle lewensweg;

wie nougeset lewe, hou homself in die lewe.

18Op hoogmoed volg ondergang,

op selfverheffing volg die val.

19Liewer eenvoud saam met nederiges

as om saam met hoogmoediges van roof te lewe.

20Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet;

wie op die Here vertrou,

met hom gaan dit goed.

21'n Mens wat met wysheid bedeel is, word verstandig genoem,

en as hy sy woorde reg kies, kan hy ook ander leer.

22Insig is 'n bron van lewe vir wie dit het;

onderrig deur dwase bly dwaasheid.

23'n Wyse mens praat verstandig

en kies sy woorde so dat hy ander kan leer.

24Aangename woorde is heuning,

soet en geneeskragtig vir die mens.

25Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk,

maar die uiteinde daarvan is die dood.

26'n Werker se honger laat hom werk,

sy behoefte aan kos dryf hom.

27'n Kwaadwillige mens bring net teenspoed;

wat hy sê, is soos 'n verterende vuur.

28Iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis,

iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende.

29Iemand wat niks ontsien nie, mislei sy naaste

en laat hom 'n verkeerde pad loop.

30Wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai;

wie sy lippe saampers, is vasbeslote oor 'n boosheid.

31Ouderdom is 'n sierlike kroon;

dit word bereik deur dié wat reg lewe.

32'n Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter,

'n mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem.

33Mense kan loot,

maar die Here bepaal hoe dit uitkom.